Alles wat u moet weten voor 2019

Met het nieuwe jaar treedt er allerlei nieuwe regelgeving in werking. Door alle drukte aan het einde van het oude en begin van het nieuwe jaar kan het voorkomen dat u relevante wijzigingen over het hoofd heeft gezien. Mylan Connects zet daarom de belangrijkste wijzigingen voor 2019 voor u op een rij.

Medicatie

Paracetamol 1.000 mg en vrij verkrijgbare vitaminen en mineralen gaan uit het basispakket voor alle verzekerden. De minister voor Medische Zorg en Sport heeft namelijk besloten dat deze geneesmiddelen niet in de basisverzekering thuishoren, omdat het geneesmiddelen betreft die zonder recept (zelfzorg) aan te schaffen zijn tegen een relatief laag bedrag.

Eigen bijdrage

Verder zal er in 2019 een maximum à 250 euro per persoon per jaar aan eigen bijdragen voor geneesmiddelen worden gehanteerd, waar er momenteel nog geen maximum voor de eigen bijdrage is. De eigen bijdragen dienen ook niet meer in de apotheek verrekend te worden. U stuurt de nota naar de zorgverzekeraar; de zorgverzekeraar int vervolgens de eigen bijdrage bij de betreffende verzekerde. Let wel: de zorgverzekeraar zal doorgaans pas na enkele maanden de eigen bijdragen innen.

Eigen risico

Het verplichte eigen risico blijft 385 euro.

Medicatiebeoordelingen

Ook in 2019 blijven medicatiebeoordelingen een van de hoekstenen van de huidige state of art farmaceutische zorg- en dienstverlening. De IGJ (voorheen IGZ) heeft sinds de publicatie van het groeimodel, waarin het normaantal medicatiebeoordelingen per jaar per apotheek voor 2015 tot en met 2017 is vastgesteld, geen verdere publicaties meer gedaan rondom het normaantal medicatiebeoordelingen. In het groeimodel was de norm in 2017 vastgesteld op 100 medicatiebeoordelingen per jaar per poliklinische en openbare apotheek. Het gros van de poliklinische en openbare apotheken hanteert vooralsnog een norm van 60 tot 100 medicatiebeoordelingen per jaar, dit aantal is uiteraard ook afhankelijk van de individuele afspraken die u contractueel vastlegt met de verschillende zorgverzekeraars.

Falsified Medicines Directive (FMD)

Vanaf februari 2019 moet in Europa op elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel een uniek serienummer vermeld staan, die is vastgelegd in een centrale database. De apotheken mogen dan enkel geneesmiddelen verstrekken met een geldig serienummer. In de praktijk betekent dit dat u alle geneesmiddelen met een uniek serienummer dient af te melden in de nationale databank, met als gezamenlijk doel het bestrijden van geneesmiddelvervalsing. Ter voorbereiding op FMD heeft de KNMP een stappenplan opgesteld.

Vergoeding apotheekbereidingen

Per 1 januari 2019 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vergoedingen van magistrale bereidingen. Klik hier om de wijzigingen ten opzichte van 2018 in te zien. De wijzigingen zijn van toepassing bij elke zorgverzekeraar; let er wel op dat de vergoeding periodiek kan wijzigen.

Zorgpremie en -toeslag

In 2019 is er geen enkele zorgverzekeraar die de premie verlaagt. Op afgelopen Prinsjesdag werd verwacht dat een verzekerde gemiddeld 124 euro meer kwijt zou zijn voor de basisverzekering op jaarbasis. De werkelijke gemiddelde stijging van de premie bedraagt ruim 80 euro op jaarbasis voor de basisverzekering.

Minima worden gecompenseerd voor de hogere zorgpremie middels een verhoging van de zorgtoeslag. Alleenstaanden krijgen maximaal 60 euro extra op jaarbasis, meerpersoonshuishoudens krijgen maximaal 192 euro extra op jaarbasis.

Verhoging laag btw-tarief

Per 1 januari 2019 verhoogt het kabinet het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Het nieuwe tarief heeft betrekking op onder andere de prijzen van geneesmiddelen, wat resulteert in onder meer een hogere belasting voor de patiënt onderaan de streep.

Nieuw in het basispakket

Hulp bij ernstig overgewicht: Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Oefentherapie bij COPD vanaf de eerste sessie direct vergoed (voorheen dienden de eerste 20 behandelingen door de patiënt betaald te worden).

Ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij noodzakelijk onderzoek.

 

Mylan Connects is het platform voor healthcare professionals. Hier vindt u naast materialen ook (product)nieuws, artikelen, interviews en achtergronden uit uw vakgebied. Heeft u nog geen Mylan Connects account? Klik op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken