Treclinac® voor de behandeling van acne

Het antwoord is waar.

In april 2017 is de NHG-standaard Acne herzien.

De behandeling van acne vulgaris wordt bepaald door de ernst van de acne en de eerder toegepaste (zelf) behandeling. Onderstaande tabel geeft het medicamenteuze stappenplan van de NHG bij acne weer1.

Er wordt gestart met een lokaal antibioticum indien bij milde acne de behandeling met benzoylperoxide 5% of een lokaal retinoïde onvoldoende is of er sprake is van matig-ernstige acne. Een van de kernboodschappen van de NHG is; lokale en orale antibiotica worden altijd in combinatie met benzoylperoxide of een lokaal retinoïde voorgeschreven1. De combinatie werkt sneller en is effectiever, waardoor de kans op bacteriële resistentie afneemt. Een ander voordeel van een combinatiepreparaat is de eenmaal daagse dosering en hierdoor mogelijk betere therapietrouw1.

Indien gekozen wordt voor lokale toediening van een combinatiepreparaat met een antibioticum is Treclinac een mogelijkheid.

Wat is Treclinac? 2,3

Treclinac is een receptgeneesmiddel voor de behandeling van acne vulgaris bij mensen van 12 jaar of ouder.

De twee werkzame stoffen zijn clindamycine (1%) en tretinoïne (0,025%).

Uit onderzoek met 4550 patiënten is gebleken dat Treclinac effectiever is dan losse componenten. Na 12 weken behandeling was er een daling van het aantal laesies van 54,4% in de Treclinac groep3.

*P< 0.001 tov Treclinac

Lees hier meer over Treclinac

Bronnen:
1. NHG-standaard Acne. Bruinsma M, Jaspar AHJ, De Ruijter W, Verhoeven ICL, Verstappen V, Van Vugt SF, Wiersma TJ, Van der Zee HH. Derde herziening. 2017.
2. Samenvatting van de productkenmerken. Treclinac. 2018.
3. Dréno et al. (2014). European Journal of Dermatology24(2), 201-209.